MST400

El MST400 és un kit de transceptor superheterodí per SSB de la casa australiana OZQrp .

Utilitza una arquitectura de FI de 10MHz i VFO 3MHz per a obtenir els 7MHz de la banda de 40m

Podeu descarregar l'esquema en .pdf

Aquí teniu algunes fotos de la meva versió. Actualment està en fase de muntatge.

Vista del frontal ja mecanitzat a falta de pintura i retolació.

Vista superior del xassis. Queda força espai per a afegir-hi més mòduls (previstos AGC, bloqueig del VFO, i atenuador d'entrada).

Vista inferior del xassis.

Placa principal.
No oblideu el blindatge del filtre de cristall i el BFO per evitar sorolls i el dissipador de calor del transistor "driver"

Instal.lació de l'altaveu a la caixa

Taladrat de la reixa de l'altaveu. Utilitzant un filtre de pica com a plantilla

Vista interior ja acabat

Vista exterior ja acabat.

Modificació de la Placa principal.

L'objectiu és tallar l'entrada d'antena al receptor per a poder posar mòduls externs (atenuadaor, filtres...)

Tallem (amb un Dremel amb una petita fresa) la pista que va del relé d'antena a la primear bobina del receptor i fem quatre forats d'1mm. en una zona de la placa sense pistes per instal.lar un connector.

Per la pista superior eliminem el coure (amb la matixa fresa d'abans) al voltant dels dos forats centrals i rasquem el vernís dels dos dels extrems.

De les dues potes centrals es solden dos fils de coure rígids de 0,5mm i es passen pels forats i es connectes per sota la placa amb els punts marcats.

Mòduls afegits al projecte original

Processador de RF

Visiteu la web de l'autor PA0FRI
Podeu compar kits complerts o només la placa de circuit imprès a la web de Kent Electronics .
Els catàlegs estàn en holandès però el propietàri parla anglès i si li escriviu no té cap problema en ajudar-vos.

foto processador rf

Realització pràctica

distribució components processador rf

Distribució de components

esquema processador rf

Esquema elèctric.

Distribució interior de la part inferior de xassis deixant espai per a la insta.lació de mòduls que encara estan pendents. Així no caldrà desmuntar res per afegir-los quan estiguin fets.

flip-flop

Esquema de la bàscula. El polsador va al panell frontal i les sortides són una positiva per l'encoder i l'altra posa a massa el led "lock" quan la primera està en estat baix.

La bàscula per connectar/desconnectar el VFO (dial lock) ja acabada.

atenuador

Atenuador de recepció. -10dB
A la nit no te preu!

Muntatge pràctic a l'aire sobre el mateix conmutador.

frontal mst400

El frontal amb la retolació i un nou botó de volum més semblant al del dial.

"Idiot Diode"

esquema idiot diode

Esquema

picture idiot diode

Com es pot veure, és una plaqueta de circuit imprés soldada directament al connector d'alimentaci. Conté un fusible de 1,5A i un diode de potència (recuperat d'una font de PC).

Modificació de l'alimentació auxiliar.

La placa del MST400 té un connector amb una sortida auxiliar d'alimentació pel mòdul del DDS. Li he canviat la funció per obtenir una sortida de 12V només en transmissió per alimentar el processador de RF.

La modificació consisteix en tallar la pista que uneix el connector i l'alimentació permanent i posar un cable al contacte TX+ de relé.

Retolació al connector avisant del canvi de funció.

Segon filtre de cristall

esquema modificacio filtre cristall MST-400

filtre cristall 10mhz

muntatge filtre cristall interior mst-400

El segon fitlre està fet amb 4 cristals de 10MHz de perfil baix, seleccionats amb una diferència de freqüència entre ells menor de 25Hz (9.999,99MHz a 10.000,024MHz). Vaig comprar un lot de 50 cristalls a ebay per 3 euros i amb un oscil.lador i un freqüèncímetre els he anat provant fins a trobar els 4 millors.
No és molt bonic però entra a l'espai disponible. El primer pas va ser treure el diode D6 de la placa i substituïr-lo per dos terminals de circuit imprès. El vaig tornar a posar soldat als terminals, però aquests són un bon punt d'inserció pel nou filtre. Vaig fer la placa a mida tallant amb una fresa de dremel i es posa en el lloc de D6 el nou filtre que incorpora també un diode i una resistència. El que s'ha fet és duplicar el fitlre original, de manera que ara en RX té 8 pols i en transmissió 4 igual que abans. Vegeu l'esquema.

S-meter

Comn que un s-meter convencional d'agulla no m'hi cap, he optat per posar-n'hi un a led. Realment no té cap funció pràctica però fa goig.

Esquema de principi

Placa de circuit comprada a ebay.

 

Auxiliar de sintonia

Per a poder ajustar un acoblador d'antena cal alguna forma de "posar portadora" i per això he incorporat un generador d'àudio de 1KHz que s'injecta a l'entrada del modulador balancejat.
Amb un mateix conmutador s'activa el PTT (Push To Talk, pas a transmissió) i l'oscil.lador.
De manera que quan s'activa el resultat és una portadora neta per a poder fer proves.

oscil.lador bf

Esquema elèctric

oscil.lador bf

Realització pràctica.
He reutilitzat una placa que corria per casa i que va construir EA3FFE fa molts anys quan era estudiant.

Audio AGC

audio agc

Control automàtic de guany en audio basat en l'integrat SSM1266.
Cap originalitat en absolut, el disseny és de ZL1CVD basat en la nota d'aplicació del fabricant.
Podeu obtenir plaques de circuit o kits sencers a ebay. Vegeu la web de ZL1CVD

placa audio agc

Realització pràctica de l'agc.
S'ha utilitzat una tècnica mixta "ugly construction" (punt a punt sobre placa de coure) però també s'han retallat, amb un Dremel i una fresa rodona, algunes àrees de coure pel costat de sota de la placa per a fixar els potenciómetres ajustables.

encara està en construcció

Cablejat interior

mst400 vista inferior cablejat

Cablejat interior vist per sota.
Fixeu-vos que el mosfet del pas final està fixat al panell d'alumini posterior que li serveix de dissipador de calor (no oblideu posar una plaqueta de mica aillant).

mst400 vista superior cablejat

Cablejat interior amb la tapa superior oberta.
Manca cablejar i provar l'AGC.

Primer contacte!

mst400 acabat

Nou canvi de botons. El del VFO prové d'un equip comercial.

Pàgina anterior | Pàgina inicial